Καλοκαιρινό ένδυμα

Γλυφάδα, 21/06/2022

Και αντί να τελειώνει, αυτό φουντώνει.